Rekommendationer på tryckmetoder:
Då dagens kläder innehåller en mängd olika blandmaterial samt ytbehandlingar krävs speciella trycktekniker för att trycket ska sitta ordentligt och inte "blöder".
Här nedan ser du vilken metod som passar bäst till det materialet du har i plagget.

Tryck metod:

Mycket lämpligt

Lämpligt

Icke lämpligt