Se våra aktuella kampanjer!!!
Wear your attitude!

www.m1959.se
Sponsringspolicy
Vilka sponsrar vi
Sponsring är ett frivilligt affärsmässigt samarbete mellan två eller flera parter där den ena parten (sponsorn) förbinder sig att ge varor eller tjänster och förutsätter konkreta motprestationer från den andra parten (den sponsrade), till exempel exponering av sponsorns logotyp, företagsnamn och/eller tjänster. Vi vill också via sponsring stärka befintliga och skapa nya kundrelationer...
Vi sponsrar i huvudsak ickekommersiella föreningar, verksamheter, skolor ...
De föreningar och verksamheter vi stödjer ska ha en  aktiv barn- och ungdomsverksamhet och värdegrund som stämmer överens med vår, speciellt gällande mångfald, integration, jämställdhet och trygghet.
Vilka vi inte sponsrar
Vi sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer.
Föreningar, grupper, verksamheter och aktiviteter som strider mot våra värderingar, moral vars värden kan uppfattas som oetiska eller förknippas med diskriminering eller skada vår miljö.
Enskilda personer/bloggare. Grundprincipen är att vi inte köper rekommendationer (sk endorsements) från privatpersoner, då vi tycker att det ger en felaktig bild.
Sponsringspolicy

Vilka sponsrar vi

Sponsring är ett frivilligt affärsmässigt samarbete mellan två eller flera parter där den ena parten (sponsorn) förbinder sig att ge varor eller tjänster och förutsätter konkreta motprestationer från den andra parten (den sponsrade), till exempel exponering av sponsorns logotyp, företagsnamn och/eller tjänster. Vi vill också via sponsring stärka befintliga och skapa nya kundrelationer...
Vi sponsrar i huvudsak ickekommersiella föreningar, verksamheter, skolor ...
De föreningar och verksamheter vi stödjer ska ha en  aktiv barn- och ungdomsverksamhet och värdegrund som stämmer överens med vår, speciellt gällande mångfald, integration, jämställdhet och trygghet.


Vilka vi inte sponsrar

Vi sponsrar inte:
- Politiska eller religiösa organisationer.
- Föreningar, grupper, verksamheter och aktiviteter som strider mot våra värderingar, moral vars värden kan uppfattas som oetiska eller förknippas med diskriminering eller skada vår miljö. 
- Enskilda personer/bloggare. Grundprincipen är att vi inte köper rekommendationer (sk endorsements) från privatpersoner, då vi tycker att det ger en felaktig bild.

Ansökan

Förfrågningar eller ansökan om sponsring hanteras endast via vårt kontaktformulär.
Ladda ner kontaktformulär.

HemHem

Varukorg  

(tom)
Wear your attitude!

www.m1959.se